Implanty zębów – co warto wiedzieć

Implanty zębowe to innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie stomatologii, umożliwiające przywrócenie funkcjonalności oraz estetyki uśmiechu osób z brakami zębowymi. Wśród wielu dostępnych opcji protetycznych implanty zębów cieszą się rosnącą popularnością zarówno wśród pacjentów, jak i specjalistów. Decydując się na tego typu leczenie, pacjent powinien być świadomy zarówno zalet, jak i potencjalnych ryzyk z nim związanych. Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć mechanizm działania implantów, wskazać przypadki, w których ich aplikacja jest najbardziej wskazana, a także omówić procedury towarzyszące wszczepieniu implantu.

Czym są implanty zębów?

Implanty zębowe to specjalistyczne rozwiązania chirurgiczne, mające na celu zastąpienie utraconych zębów. Są to tytanowe lub wykonane z innych biozgodnych materiałów śruby, które wprowadza się w strukturę kości szczęki lub żuchwy, pełniąc rolę korzenia zęba. Po wnikliwej integracji z kością, na implancie osadzana jest koronka protetyczna, docelowo przywracająca estetykę i funkcjonalność uzębienia. Kluczowym elementem procesu jest osteointegracja, czyli zrost implantu z kością, co pozwala na uzyskanie długotrwałej i trwałej konstrukcji.

Procesy technologiczne stosowane przy produkcji implantów są niezwykle zaawansowane i mają na celu zapewnienie ich biokompatybilności, czyli zdolności do integracji z tkankami ludzkimi bez wywoływania reakcji odrzucenia. Istotne jest również, by powierzchnia implantu posiadała odpowiednią porowatość i teksturę, które sprzyjają lepszemu i szybszemu zrostowi z kością.

Kiedy i dlaczego warto wszczepić implanty zębów?

Implanty zębowe są zalecane w przypadkach utraty jednego lub większej liczby zębów. Stanowią one alternatywę dla mostów protetycznych czy protez ruchomych, które nie zawsze zapewniają tak dobry efekt estetyczny i funkcjonalny. Istnieją sytuacje, w których wszczepienie implantu jest szczególnie polecane:

 • Utrata pojedynczego zęba: implant pozwala na odtworzenie braku bez konieczności szlifowania sąsiednich zębów, co jest nieuniknione przy zakładaniu mostu protetycznego.
 • Utrata wielu zębów: implanty mogą służyć jako punkty oparcia dla mostów, eliminując potrzebę noszenia protez ruchomych.
 • Całkowita bezzębność: mocowanie protez stałych na implantach wyeliminuje problem związany z ich stabilnością i komfortem noszenia.

Wszczepienie implantów zębów jest także rekomendowane z uwagi na ochronę struktury kostnej. W miejscu utraty zęba, kość ma tendencję do zanikania. Implant, funkcjonujący jak naturalny korzeń zęba, stymuluje kość do regeneracji, pomagając w zachowaniu jej gęstości i kształtu, co jest ważne dla ogólnego zdrowia jamy ustnej.

Zabiegi towarzyszące implantom zębów

Wdrożenie implantów wymaga nie tylko precyzyjnie wykonanego zabiegu ich wprowadzenia, ale także serii procedur przygotowawczych lub wspomagających. Do najważniejszych z nich należą:

 • Tomografia komputerowa (CBCT): Przed zabiegiem przeprowadza się szczegółowe badanie stanu kości, aby ocenić, czy jej ilość i jakość są wystarczające do wsparcia implantu.
 • Augmentacja kości (regeneracja kości): Gdy stwierdzona zostaje niewystarczająca ilość kości, przeprowadza się zabieg jej odbudowy.
 • Podnoszenie dna zatoki szczękowej (sinus lift): Zabieg ten jest konieczny, gdy w obszarze ubytku zębowego zatoka szczękowa znajduje się zbyt blisko wierzchołka planowanego do wszczepienia implantu.

Zabiegi towarzyszące implantom są kluczowe dla zapewnienia optymalnych warunków do ich przyjęcia i funkcjonowania. Każdy z nich powinien być dostosowany do indywidualnej sytuacji pacjenta i wymagać kompleksowej oceny przez specjalistę implantologii.

Implant zęba

Źródło zdjęcia: https://orthoteam.pl/implantologia/

Czy implant może się nie przyjąć?

Kwestią, która może niepokoić osoby rozważające wszczepienie implantów zębowych, jest ryzyko nieprzyjęcia się implantu. Szacunki mówią, że współczesne implanty zębowe mają bardzo wysoki wskaźnik sukcesu, wynoszący około 95-98%. Oznacza to, że zdecydowana większość zabiegów implantacji kończy się powodzeniem i długofalową stabilnością. Niemniej jednak, w pewnych sytuacjach implant może zostać odrzucony przez organizm lub nie dojść do zjawiska osteointegracji.

Przyczyny nieprzyjęcia się implantu mogą być różnorodne:

 • Zakażenie w obrębie miejsca implantacji.
 • Ruchomość implantu spowodowana zbyt słabym zrośnięciem z kością.
 • Niewystarczająca ilość kości lub jej słaba jakość.
 • Palenie tytoniu, które negatywnie wpływa na proces gojenia.
 • Nieprawidłowe obciążenia implantu, np. w wyniku bruksizmu (zgrzytanie zębami).
 • Reakcje alergiczne na materiał, z którego wykonany jest implant — dotyczy to jednak bardzo nielicznych przypadków.

W sytuacjach, gdy implant się nie przyjmuje, konieczne jest usunięcie go i podjęcie stosownych działań korygujących. W zależności od przyczyny niepowodzenia może to oznaczać konieczność przeprowadzenia dodatkowych zabiegów regeneracyjnych kości, kontroli stanu zdrowia ogólnego oraz eliminacji czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu.

Przeciwwskazania do implantologii

Istnieje szereg przeciwwskazań, które muszą być dokładnie rozważone przed podjęciem decyzji o wszczepieniu implantów zębowych. Wśród nich można wyróżnić:

 • Choroby ogólnoustrojowe: Niektóre schorzenia, jak cukrzyca czy osteoporoza, zwłaszcza w nieuregulowanym stadium, mogą znacząco wpływać na ryzyko powikłań podczas implantacji.
 • Przyjmowanie leków: Leki obniżające krzepliwość krwi czy stosowanie terapii bisfosfonianami są czynnikami, które wymagają szczególnej ostrożności.
 • Nadmierne spożycie alkoholu i palenie tytoniu: Obie te substancje mogą utrudniać proces gojenia i integracji implantu z kością.
 • Niedostateczna higiena jamy ustnej: Brak odpowiedniej higieny ustnej może prowadzić do zapalenia tkanek wokół implantu, co w konsekwencji może doprowadzić do jego utraty.
 • Wiek pacjenta: Implanty zazwyczaj nie są stosowane u osób w wieku rozwojowym, dopóki nie zostanie zakończony rozwój szczęki i żuchwy.
 • Napromieniowanie obszaru twarzoczaszki: Terapia radiacyjna może wpływać na zdolność tkanki kostnej do regeneracji i zwiększać ryzyko komplikacji.

Zawsze przed podjęciem leczenia implantologicznego należy dokonać szczegółowego wywiadu zdrowotnego pacjenta i, w razie potrzeby, skonsultować procedurę z lekarzami innych specjalności.

Możliwe skutki uboczne i powikłania

Zabieg wszczepienia implantów zębowych mimo wysokiej skuteczności i bezpieczeństwa, jak każda procedura medyczna, niesie ryzyko wystąpienia pewnych skutków ubocznych i powikłań. Do najczęściej występujących należą:

 • Ból i obrzęk w miejscu zabiegu: Zazwyczaj są one przejściowe i ustępują w ciągu kilku dni.
 • Krwawienie: Niewielkie krwawienie po operacji jest normą, ale nadmierne krwawienie wymaga konsultacji z lekarzem.
 • Zakażenia: Należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących antyseptyki, by zminimalizować ryzyko infekcji.
 • Uraz struktur anatomicznych: W rzadkich przypadkach możliwe jest uszkodzenie nerwów, mięśni czy innych struktur, wynikające z procedury chirurgicznej.
 • Odczyny alergiczne: Dotyczy to materiałów implantów, jednak jest to zjawisko rzadkie.
 • Niewłaściwe umiejscowienie implantu: Może skutkować trudnościami w późniejszym uzupełnieniu protetycznym lub obciążeniem nieprawidłowym struktury zębowej.
 • Odrzucenie implantu: Wymienione wcześniej przyczyny mogą prowadzić do tego powikłania.

Postępowanie korekcyjne zależy od konkretnego przypadku i może wymagać zarówno leczenia farmakologicznego, jak i ponownych interwencji chirurgicznych. Niezwykle istotne jest odpowiednie przygotowanie do zabiegu, a także przestrzeganie wskazówek pooperacyjnych i regularne wizyty kontrolne u specjalisty.