Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Strony Internetowej

Delicious Beauty

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z
danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików
cookies w ramach funkcjonowania bloga Delicious Beauty pod
adresem www.deliciousbeauty.pl. Właścicielem strony Delicious
Beauty jest Claudia Baluta-Górecka zamieszkała w Łodzu (Polska).
Kontakt z autorem jest możliwy poprzez wiadomość prywatną na
fanpage`u bloga w serwisie Facebook lub pod adresem
administratora: contact@deliciousbeauty.pl Właścicielem strony

jest administrator danych.

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące
znaczenia poniższych pojęć:
• Administratorka [właścicielka strony ] – Claudia Baluta-Górecka,
zamieszkała w Łodzi (Polska)
• Strona Internetowa Delicious Beauty dostępny jest na platformie
WordPress pod adresem: www.deliciousbeauty.pl
• Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, która przegląda treści i
zawartości Bloga
• Pliki cookies (tzw. ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności
pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym
Użytkownika, np. komputerze, smartfonie lub tablecie. Po za tym
informacje można odczytywać przez system teleinformatyczny
Administratora.
§2
Dane osobowe
I. Przetwarzanie danych.
1. Administrator danych użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany §1
pkt 1.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach
odpowiadających zgodom odebranych od Użytkowników za pomocą e-maila
lub wiadomości prywatnej na fanpag`e.
3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych
osobowych przez Użytkownika.

II. Podanie danych przez Użytkownika.
4a. Podanie swoich danych przez Użytkownika jest w pełni dobrowolne.
4b.Użytkownik, który nie wyrazi zgody na podanie danych może nie mieć
dostępu do niektórych funkcji bloga.
III. Gromadzenie danych przez Administratora.
5. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą staranności oraz
odpowiednio chroni je przed dostępem do nich osób trzecich i
nieupoważnionych za pomocą narzędzi, które udostępnia mu platforma
Wordpress.
6. Administrator nie udostępnia danych przekazywanych jemu przez
Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim.
7. Administrator nie posiada odpowiednich narzędzi, które pozwoliły mu
określić czas przechowywania zgromadzonych danych wyniku ich specyfiki.
Nie będą one przechowywane dłużej niż do momentu zamknięcia owego
bloga.
IV. Podstawa przetwarzania danych.
8. Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
V. Uprawnienia Użytkowników.
9. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych
wskazanych w §2 pkt 7, w tym w szczególności do:
a. prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
czy też ograniczenia ich przetwarzania;
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
c. prawo do przenoszenia danych;
d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w
przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z
przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.
§3
Pliki Cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
• zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej ;
• dostosowanie zawartości strony do preferencji danego Użytkownika;
• w celach statystycznych;

• w celach marketingowych.
2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji własnej przeglądarki
internetowej w taki sposób, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookies
na swoich urządzeniach końcowych Użytkownika, np. komputerze,
smartfornie lub tablecie;
2a. Dokonanie przez Użytkownika opisanych powyżej czynności może
doprowadzić do tego, że korzystanie z Bloga może być utrudnione.
§4
Pozostałe technologie
Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na swojej stronie technologie
śledzące działania przez niego podejmowane w celach jego aktywności na
stronie :
• kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki strony .
§5
Pozostałe
• Na blogu będzie można znaleźć posty lub zdjęcia, w których pojawić się
będą mogły linki do sklepów internetowych, stron producenta, stron
wydawnictw, stron autorskich. Linki te będą prowadzić Użytkownika do
stron, które należą i zarządzane są przez osoby trzecie. Administrator
nie będzie odpowiadał za dostępność oraz jakość tych stron.
• W momencie kiedy dojdzie do zmiany obowiązującej polityki
prywatności, odpowiednie modyfikacje opisanych zasad powyżej
zostaną udostępnione na blogu Delicious Beauty

Jako administrator strony, powierzam dane:
Platformie WordPress na której znajdziecie ta stronę